logo 3000

Sinds dit schooljaar worden op de Valentijnschool en de Dolfijn Logo 3000 gebruikt. Het programma is bedoeld om de woordenschat van de peuters en de leerlingen van groep 1 en 2 te verbeteren.
Op dinsdag 21 januari wordt een informatiebijeenkomst georganiseerd in de aula van de Valentijnschool. Er wordt dan door juf Sahila en juf Henny uitgelegd  waarom woordenschatonderwijs zo belangrijk is en wat Logo 3000 inhoudt.
Wie zich heeft opgegeven,  wordt op dinsdag 21 januari tussen 9 en 10 uur onder het genot van een kopje koffie of thee in de aula verwacht!