TOLK is een methode voor taalstimulering. Het wil achterstand in de taalontwikkeling voorkomen of vroegtijdig verhelpen door het taalaanbod van ouders van jonge kinderen uitgebreider en gevarieerder te maken. De methode biedt ouders handvatten om op een goede manier met hun kind in gesprek te gaan.

TOLK staat voor Taal aanbieden, Overnemen van wat het kind zegt en goed terug geven, Luisteren en Kijken. De naam heeft ook het Engelse woord ‘to talk’ in zich en verwijst daarmee naar ‘praten met je kind’. TOLK suggereert bovendien vertalen. Vertalen van de gedachten van het kind in woorden.